Społeczność Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim przygotowuje się do ważnej szkolnej uroczystości. Radni RP przyjęli uchwałę o nadaniu szkołom imienia Komisji Edukacji Narodowej .

14 października 2011 r. szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim (Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, LO) nadane zostanie imię Komisji Edukacji Narodowej .
Po propozycji zgłoszonej na Radzie Pedagogicznej,  konsultacjach z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim  uchwałę w tej sprawie podjęli także radni Rady Powiatu.