25 lipca goście z Iwano- Frankowska na Ukrainie  w starostwie spotkali się ze starostą Piotrem Boińskim. W czasie kurtuazyjnej wizyty podjęto także temat możliwości przyszłej współpracy.

Goście z Ukrainy przyjechali do Brodnicy na zaproszenie burmistrza Jarosława Radacza    w ramach przyjacielskiej wymiany pomiędzy miastami . W poniedziałek grupę z Ukrainy gościł starosta Piotr Boiński. Choć krótka wizyta w starostwie miała przede wszystkim  charakter kurtuazyjny, to rozmawiano także o udziale Powiatu  w projekcie przygotowywanym przez Miasto Brodnicę oraz o możliwościach nawiązania kontaktów pomiędzy szkołami średnimi z Iwano- Frankowska i Brodnicy. Iwano- Frankowsk to  ponad stutysięczne miasto ,  które obchodzić będzie   jubileusz 350-lecia.

Goście z Ukrainy :Swietłana Uvarowa, przewodnicząca  ukraińskiej delegacji, która jest szefem w Wydziale Oświaty w Urzędzie Miasta w Iwano- Frankowsku oraz dyrektorzy szkół i jednostek ukraińskiego Urzędu Miasta, przedsiębiorcy  z Ukrainy  wskazywali na podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu szkół i samorządu.

- W programie miast partnerskich , prowadzonym przez Miasto Brodnicę program wymiany młodzieży już od wielu lat  jest realizowany i  cenne może być rozszerzenie tych kontaktów o współpracę pomiędzy szkołami średnimi – mówił starosta Piotr Boiński .