W powiecie brodnickim trwają prace remontowe na wielu odcinkach dróg. Kilka inwestycji zostało już zakończonych pozostałe są w trakcie realizacji.

Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 1805C na odcinku Zbiczno-centrum o długości 0,670 km. Koszt inwestycji wyniósł 385 428,27 zł. Zakończono również przebudowę drogi powiatowej nr 1837  C na odcinku Bobrowo- centrum.  Długość odcinka 0,865 km. Koszt inwestycji wyniósł – 675 258,92 zł.

Sukcesem zakończyły się również roboty remontowe na drodze Nr 1805 C /Krotoszyny/-Zbiczno-Brodnica na odcinku drogi ul. Niskie Brodno-Wczasowa. Długość odcinka 0,610 km. Koszt inwestycji – 205 855,17 zł.

Kolejną drogą, która została wyremontowana jest droga powiatowa nr 1837 C Zdroje-Górzno-Starorypin na odcinku drogi Górzno Miasto. Długość wyremontowanego odcinka -  0,460 km. Koszt inwestycji – 143 833,62 zł.

W lipcu oddano też do użytku odnowiony fragment drogi powiatowej nr 18267 C Bobrowo-Małki-Pusta Dąbrówka na odcinku Małki – gr. powiatu ETAP I. Długość odcinka 1,200 km. Koszt inwestycji – 145 132,62 zł.

W lipcu br. zakończona zostanie inwestycja związana z wykonaniem mikrodywanika w technologii powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami. Zadanie obejmuje dwa odcinki dróg:
Drogę powiatową nr 1815 C Jabłonowo-Górale-Konojady na odcinku Piecewo-Górale. Długość odcinka 5,440 km. Koszt inwestycji – 414 578,88 zł.
I drogę powiatową nr 1408 C Rywałd –Bursztynowo-Jabłonowo Pom. na odcinku Szczepanki – Jabłonowo. Długość odcinka 2,756 km. Koszt inwestycji – 175 935,51 zł.

Do końca sierpnia zakończą się prace związane z likwidacją przełomów na drogach powiatowych. Koszty tej inwestycji wynoszą 1 348 571,02 zł.

Do końca września br. oddany zostanie do użytku fragment drogi powiatowej nr 1826 C Bobrowo-Małki-Pusta Dabrówka  na odcinku Małki – gr. powiatu ETAP II. Długość odcinka 1,549 km. Koszt inwestycji – 1 097 300,36 zł.

W tegorocznych planach remontowych znalazły się jeszcze inne inwestycje drogowe. Z końcem września mają zakończyć się prace remontowe na drodze powiatowej nr 1834 C Jastrzębie-Sobiesierzno. ETAP I. Długość odcinka 1,182 km. Koszt inwestycji – 1 879 316,78 zł. Projekt ten otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Kolejnym zadaniem, które we wrześniu zostanie wykonane jest przebudowa mostu na rzece Księtówka w ciągu drogi powiatowej nr 1837 C Zdroje-Górzno-Starorypin w m. Księte. Na to zadanie powiat brodnicki uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa. Koszt inwestycji – 243 584,28 zł.

Odbudowana zostanie również droga powiatowa nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin na odcinku drogi Świedziebnia –Grzęby. Długość odcinka 3,160 km. Koszt inwestycji – 2 181 278,29 zł. To zadanie również zostanie dofinansowane środkami finansowymi pochodzącymi z budżetu państwa.