Po udanym przetargu na wspólne dostarczanie oleju opałowego dla starostwa i jednostek podległych, jest kolejna możliwość  oszczędzania. Przetarg na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brodnicy i jednostek organizacyjnych powiatu brodnickiego może przynieść ponad 75 tysięcy oszczędności w powiatowym budżecie.

W 2011 roku starostwo , po raz pierwszy, zdecydowało o agregowaniu zamówień na olej opałowy dla urzędu i jednostek powiatowych . Połączenie zamówień przynosi wymierne korzyści finansowe, bo opałowy dla urzędu, Zarządu Dróg Powiatowych, ZSR, ZAZ i  DPS kupowany jest  w sezonie opałowym 2011 z korzystnym rabatem.

- Po tej udanej próbie podjęliśmy następną. Jesteśmy już po przetargu na dostawę energii elektrycznej. Ponieważ oferta nasza zawierała zakup energii   na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brodnicy oraz dziesięciu  jednostek organizacyjnych powiatu brodnickiego, byliśmy liczącym się  klientem dla firm energetycznych. Efektem jest dobry wynik  finansowy, bo przewidujemy, że w wyniku przetargu w kasie powiatu zaoszczędzimy ponad 75 tysięcy złotych- mówi wicestarosta Jędrzej Tomella .

Dotąd firmy dostarczające energię niechętnie rezygnowały z istniejących umów na czas nieokreślony, sprzedawały energię bez konkurencji, klient płacił tyle, ile wynikało z taryfy.  Przetarg ogłoszony przez Starostwo Powiatowe jest precedensowy w skali powiatu .

Przystąpiło do niego trzech dostawców energii: ENERGA Obrót S. A., PGE OBRÓT S.A., PKP ENERGETYKA S.A. Przetarg wygrała ENERGA S.A., która na okres roku będzie dostarczać energię na potrzeby   Starostwa Powiatowego w Brodnicy oraz szkół powiatowych: , ZSZ, ZSS, ZSR,  I LO w Brodnicy i  ZS Jabłonowie Pomorskim, a także dla RCKPiU, ZAZ,  Zarządu Dróg Powiatowych, PUP, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  w Brodnicy.

- Po kalkulacji kosztów ubiegłorocznych wyliczono , że w okresie rocznym na zakup energii dla wszystkich wymienionych jednostek i starostwa trzeba będzie przeznaczyć 292.717 złotych. W wyniku przetargu szacuje się, że  koszty te będą niższe i wyniosą 217.261  złotych. Służymy pomocą wszystkim, którzy chcieliby skorzystać  z naszych przetargowych doświadczeń -informuje wicestarosta Jędrzej Tomella

Rzeczywiste- dokładne  kwoty należne  za dostawę energii   obliczone zostaną po odczytaniu wskazań liczników, ale zaoszczędzone złotówki na pewno pozostaną    w powiatowej kasie.