Dobiegają końca prace przy budowie instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy - już za kilka dni piece zamiast olejem opałowym-  zasilane będą gazem ziemnym.

Inwestycja w Domu Pomocy Społecznej podyktowana jest względami ekonomicznymi. Budowa przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej oraz wymiana palników to koszt rzędu 40.000,00zł.

- Z szacunków wynika, że przy obecnych cenach oleju opałowego i cenach gazu ziemnego poniesione nakłady zwrócą się w ciągu 1,5 roku.  Na inwestycję Dom Pomocy Społecznej uzyskał środki z Powiatu w wysokości 25.000 zł, pozostałe 15.000 zł to środki z przewidywanych w tym roku oszczędności na zmianie paliwa wykorzystywanego w kotłowni - informuje Jerzy Anzel, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy .

To kolejna inwestycja mająca na celu oszczędności energetyczne w DPS – w poprzednich latach realizowano zadanie termomodernizacji: wymieniono wszystkie okna w budynku, zainstalowano termozawory i ocieplono ściany.