21 czerwca w Dworze Artusa w Toruniu,  na uroczystej gali, odbiorą nagrody tegoroczni laureaci Konkursu Gospodarczo- Samorządowego HIT Pomorza i Kujaw. Wśród laureatów jest pięciu przedsiębiorców z powiatu brodnickiego.


Tegoroczni laureaci Konkursu Gospodarczo- Samorządowego HIT Pomorza i Kujaw 2011 z powiatu brodnickiego:

1. Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. w Brodnicy otrzymuje tytuł Hit Kujaw i Pomorza 2011r  za : wzrost potencjału usługowego i konkurencyjności spółki osiągnięty dzięki systematycznej modernizacji parku maszyn i urządzeń

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brodnicy Sp. z o.o. w Brodnicy otrzymuje tytuł Hit Kujaw I Pomorza 2011 za autorski projekt oraz realizację systemu odzyskiwania i wykorzystywania ciepła z reakcji towarzyszących uzdatnianiu wody

3. Nadleśnictwo Brodnica otrzymuje tytuł Hit Kujaw i Pomorza 2011 za: ekologiczne i edukacyjne pożytki z realizacji programu małej retencji wodnej w zasobach Nadleśnictwa w latach 2007-2010

4. Brodnickie Zakłady Żelatyny Sp. z o.o. w Brodnicy otrzymuje tytuł Hit Kujaw i Pomorza 2011 za :
dynamikę wzrostu produkcji i sprzedaży osiągniętą dzięki modernizacji linii technologicznych oraz doskonaleniu systemu zarządzania i marketingu

5. Firma BEHRENDT w Brodnicy otrzymuje tytuł Hit Kujaw i Pomorza 2011 za : nowoczesne formy działalności handlowej i wdrożenie  ekologicznego,  autorskiego (w zakresie projektu i wykonawstwa)
systemu ogrzewania zasilanego przez pompy cieplne w sklepie budowlano-dekoracyjnym "Mrówka"