W Borównie koło Bydgoszczy odbył się kolejny etap Turniej Obrony Cywilnej, w którym wzięli udział uczniowie z ZS w Jabłonowie Pomorskim.

Drużyna reprezentująca ZS (Anna Partyka z II kl. LO i Paweł Piotrowski z I kl. LO) wywalczyła szóste miejsce  pośród   24 startujących w zawodach drużyn.  startujące drużyny.

-Pierwszego dnia odbyły się dwa sprawdziany praktyczne. Jeden z  nich sprawdzał wiedzę i umiejętności dotyczące  tematyki Obrony Cywilnej ,  m.in. z zakresu użycia indywidualnych środków ochrony, strzelania z pistoletu, zabezpieczenia niewybuchów i rzutu granatem do celu. Drugi sprawdzian był w formie  testu dotyczącego pierwszej pomocy. Następny  dzień turnieju to dwa sprawdziany: strzelanie z karabinka pneumatycznego i test wiedzy- informuje  p. płk Bogusław Jaczewski , opiekun uczniów .