Dobre nastroje i dobra pogoda towarzyszyły licznym imprezom rozrywkowym i sportowym w czasie dwudniowych obchodów XXVII "Dni Drwęcy" w Kurzętniku. Ukoronowaniem kilkumiesięcznej pracy było  podpisanie  listu intencyjnego dotyczącego współpracy przy realizacji Programu LIFE+.


Piotr Całbecki - Marszałek Województw Kujawsko- Pomorskiego oraz Jacek Protas - Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego, Krzysztof Wolfram - Prezes Fundacji Zielone Płuca Polski oraz Jędrzej Tomella - Prezes Stowarzyszenia Miast Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy podpisali list intencyjny dotyczący współpracy finansowej i formalnej w zakresie realizacji programu LIFE +. Wniosek aplikacyjny do programu LIFE+ został już doprecyzowany. Główne zadania w nim uwzględnione dotyczą ochrony ryb wędrujących , m.in. jesiotra, piskorza m. in. przez budowę przepływek dla ryb; ochrony zwierząt  lądowych (m. in. budowę kilku przejść dla  płazów i gadów pod drogami) oraz budowy zaplecza dla turystyki wodnej.

18 lipca br. wniosek złożony zostanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Dwudniowe Dni Drwęcy były jednak przede wszystkim masową imprezą rekreacyjno-kulturalną. Mecze, konkursy i koncerty w weekend przyciągnęły do Kurzętnika wielu gości.

Gospodarze Powiatu Brodnickiego: starosta Piotr Boiński i wicestarosta Jędrzej Tomella podjęli wyzwanie  sportowe i ruszyli na spływ kajakowy z Kurzętnika do Nielbarka.