Od 1 czerwca działa już „Telefon Bezpieczeństwa” dla turystów. Infolinia niesie nieocenioną pomoc zarówno obcokrajowcom, jak i obywatelom Polski, którzy znaleźli się w sytuacji wymagającej wsparcia ze strony Policji.

Telefon bezpieczeństwa to wspólny pomysł Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz policji. Ma promować Polskę jako kraj przyjazny turystom. Jest uruchamiany od 2002 r.

Działalność telefonu nadzoruje Komenda Główna Policji. Korzystać z niego można w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim. By połączyć się z operatorem trzeba wykręcić numer infolinii: 0 800 200 300 (bezpłatny) lub +48 608 599 999 (płatny). Telefon ma pomagać zarówno polskim, jak i zagranicznym turystom we wszystkich sprawach związanych z szeroko pojętą turystyką. Dyżurujące osoby doradzają w sytuacjach wymagających interwencji służb publicznych lub kontaktują poszkodowanych bezpośrednio z kompetentnymi osobami.

Telefon dla turystów ma znacznie szerszy wymiar niż tylko pomoc osobom, które padły ofiarą przestępstwa. Infolinia stanowi również wsparcie dla terenowych jednostek Policji, w sytuacjach konieczności kontaktu lub udzielenia pomocy osobom, z którymi ze względu na barierę językową dialog jest utrudniony. Korzystając z „szybkiego łącza” telefonu bezpieczeństwa, dyżurny KGP, może przekazywać informacje i dyspozycje bezpośrednio do właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Policji, gdzie podejmowane są konkretne działania. Ponadto osoby odbierające telefon ściśle współpracują z oficerem dyżurnym kraju KGP, do którego turyści mogą przekazać swoje spostrzeżenia na temat zagrożeń w odwiedzanych przez siebie miejscach, w ten sposób osobiście wpływając i kształtując poczucie bezpieczeństwa na terenie naszego kraju.

Telefon bezpieczeństwa będzie funkcjonował do 30 września 2011r.

Źródło: KPP Brodnica