Od 29 do 31 maja 2011 r. w Pile miał miejsce Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych. Wymagania niezbędne do udziału w rozgrywkach spełniło tylko 15. drużyn z całej Polski, a w tym młodzież z Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim.


W czasie Turnieju Klas Policyjnych w Pile Zespół Szkól we Jabłonowie  reprezentowała drużyna w składzie: Anna Dobies, Karolina Czachor, Anna Partyka i Paweł Piotrowski. Opiekunem zawodników był p. pułkownik Bogusław Jaczewski.

Turniej składał się z elementów praktycznych, a na zakończenie był test wiedzy. Rywalizacja odbywała się w większości w obiektach Szkoły Policji w Pile, a jedna dyscyplina – strzelanie - na terenie ZS nr 2 w Pile-

Kilkumiesięczne przygotowania pozwoliły drużynie na zajęcie VIII miejsca, w strzelectwie II miejsca,  a ponadto uczennica Kinga Paćkowska otrzymała II nagrodę za plakat promujący bezpieczeństwo w szkole.

Przy tak silnej konkurencji jest to wielkim sukcesem-  informuje Bogusław Jaczewski , opiekun grupy.

Zakwaterowanie zostało zorganizowane na terenie Szkoły Policji, co dało uczestnikom przedsmak przyszłej służby. Organizatorzy wprowadzili podstawowe zasady dyscypliny: nakaz noszenia umundurowania, poruszanie się pododdziałami zwartymi i zakaz opuszczania obiektów bez opiekuna. Oprócz udziału w rywalizacji uczniowie mieli okazję zapoznać się ze specyfiką służby i warunkami przyszłej pracy podczas Dnia Otwartego. Między innymi można było zobaczyć wówczas wyszkolenie pododdziałów prewencji i specjalnych grup antyterrorystycznych oraz sprzęt specjalistyczny i szkolenie psów służbowych.