Gospodarze Powiatu Brodnickiego w Brodnicy oficjalnie wypowiedzieli się na temat lokalizacji siedziby spółki PKS. Zgodne są stanowiska Rady Powiatu i Zarządu Powiatu , że siedziba spółki powinna być w Brodnicy.

Zarząd Powiatu, a potem radni na ostatnim posiedzeniu Rady Powiatu przyjęli uchwałę, w której wypowiedzieli się na temat  lokalizacji siedziby dyrekcji Spółki PKS w Brodnicy: 

„W związku z planami konsolidacji przejętych od Skarbu Państwa spółek PKS  w Brodnicy, Lipnie, Włocławku i Inowrocławiu,  idąc za głosami poparcia ze strony ościennych powiatów, Zarząd  Powiatu w Brodnicy zwraca się do Pana Marszałka z prośbą o rozważenie lokalizacji siedziby dyrekcji  spółki  w Brodnicy.

PKS w Brodnicy posiadając dobre warunki lokalowe, dobre zaplecze pracownicze oraz stosunkowo nowy tabor, prowadzi usługi transportowe na terenie powiatów: Rypińskiego, Golubskiego i  Nowomiejskiego.

Lokalizacja siedziby spółki w prężnie rozwijającej się Brodnicy przyczyniłaby się do dalszego rozwoju gospodarczego tej części województwa.”