Pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Grudziądzu zapraszają osoby zainteresowane  korzystaniem ze   wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich na spotkanie w Starostwie Powiatowym w Brodnicy.

Najbliższy dyżur w Starostwie Powiatowym w Brodnicy  -  16 czerwca w godzinach od 12.00 do 14.00