Lokalizowanie elektrowni wiatrowych zostało ograniczone. Zarząd województwa kujawsko – pomorskiego przyjął założenia dotyczące budowy elektrowni wiatrowych.

Gwałtowny w ostatnich latach, w naszym województwie, rozwój energetyki wiatrowej na obszarach atrakcyjnych turystycznie i krajobrazowo zdecydował o konieczności uregulowania lokalizacji elektrowni w taki sposób, by chronić zdrowie mieszkańców oraz  cenne  walory przyrodnicze i krajobrazowe województwa .

Zarząd Województwa określił , że elektrownie wiatrowe nie mogą być lokalizowane  na obszarach cennych przyrodniczo, krajobrazowo i gospodarczo, w strefach  buforowych do ochrony tras przelotów ptaków, w odległości ok. 10 km od rzeki Wisły (w obie strony od osi rzeki), w odległości ok. 8 km od rzek: Brdy i Drwęcy (w obie strony od osi rzeki) oraz ok. 6 km od rzeki Noteci i Kanału Bydgoskiego (w obie strony od osi cieków).

Na terenach, gdzie dopuszczono rozwój elektrowni wiatrowych wyznaczono następujące warunki budowy:

odległości określonej przez tzw. promień upadku elektrowni wiatrowej (wysokość masztu elektrowni wiatrowej + długość jednej łopaty śmigła) od linii kolejowych, dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz od linii elektroenergetycznych wysokich napięć;
odległości co najmniej 1000 m od budynków mieszkalnych, w tym budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej.