Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego „Katarzynka” zaprasza grupy dzieci wraz z opiekunami do przygotowania inscenizacji utworu literackiego na I Powiatowy Przegląd Utworów Literackich.

Organizatorzy informują, że po uzgodnieniach z koordynatorem konkursu, w szczególnych przypadkach istnieje jeszcze możliwość zgłoszeń także po określonym w regulaminie   terminie.

Przegląd jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, podopiecznych świetlic szkolnych i środowiskowych, a także dzieci objętych opieką grup formalnych i nieformalnych z terenu powiatu brodnickiego, w wieku 6-9 lat.

Szczegółowe informacje o przeglądzie znajdują się  na stronie internetowej www.katarzynka.org.