14.05.2011 r. na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy odbyły się Mistrzostwa pierwszej pomocy PCK na etapie okręgowym. Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy, jako zwycięzca etapu rejonowego, reprezentował Rejon Brodnicki PCK .

Powiat brodnicki na etapie okręgowym zawodów PCK reprezentował Zespół  z ZSR w składzie:
- DYWICKA Natalia
- KACZMARSKA Agnieszka
- ROGOWSKA Anita
- SCHLEGEL Magdalena
- ZIÓŁKOWSKA Paulina

Rywalizacja konkursowa  polegała na wykazaniu się wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi. W gronie dwunastu drużyn, ratownicy z Brodnicy wywalczyli ósme miejsce.

połączeniu wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi. Niezbędna była wiedza nie tylko na temat zasad udzielania pierwszej pomocy ale również podstaw anatomii człowieka i bardzo szeroko pojętej wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym.

-Wyniki wszystkich drużyn były zbliżone i właściwie niewielkie błędy decydowały o czołowych miejscach. Interpretacja poszczególnych zadań stwarzała wiele wątpliwości ze względu na fakt, że PCK opiera się na swoich wytycznych , które w wielu szczegółach odbiegają od wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (te wytyczne są podstawą do nauczania w szkołach). Na uwagę zasługuje jednak fakt, że wszystkie zawodniczki drużyny wykazały się wielkim zaangażowaniem i determinacją.  Największym osiągnięciem jest jednak promocja zasad udzielania pierwszej pomocy i propagowanie tych umiejętności wśród młodzieży –mówi Bogusław JACZEWSKI, opiekun drużyny na zawodach okręgowych.