29 kwietnia o godzinie 20.00 na przedzamczu, przy ul. Zamkowej w Brodnicy odbędzie się koncert zorganizowany z okazji beatyfikacji Jana Pawła II . Koncert przygotowany został  przez dyrekcję , uczniów i nauczycieli   Zespołu Szkół nr1 w Brodnicy, przy współudziale Miejskiej Orkiestry Dętej.

Przygotowany z rozmachem koncert w wykonaniu uczniów ZS nr 1 w Brodnicy, na który zaprasza Burmistrz Miasta i Dyrekcja SZ nr 1 w Brodnicy  będzie początkiem szczególnych brodnickich uroczystości związanych z beatyfikacją Jana Pawła II .


1 maja o godzinie 21.00 ks. prałat Bolesław Lichnerowicz zaprasza na Apel jasnogórski przy pomniku Jana Pawała II- Papieża Polaka.