Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wykonywał pomiary hałasu komunikacyjnego na  ul. Św. Jakuba.

Zielony terenowy samochód kilka godzin stał przy ul. św. Jakuba w Brodnicy. Mikrofon na czterometrowym wysięgnik i aparatura służyły do rejestracji poziomu  hałasu komunikacyjnego.

Zanieczyszczenie środowiska hałasem jest coraz silniej odczuwalne, szczególnie w dużych miastach. Podstawowym czynnikiem wpływającym na klimat akustyczny miast jest hałas komunikacyjny. Zagrożenie hałasem w Polsce jest powszechne i ma tendencję wzrostową. W  raporcie o stanie środowiska Województwa Kujawsko- Pomorskiego czytamy, że Województwo Kujawsko- Pomorskie plasuje się na trzecim miejscu w rankingu uwzględniającym natężenie hałasu.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w latach poprzednich badał natężenie hałasu m.in.  w Bydgoszczy, Toruniu, a także w Jabłonowie Pomorskim.

W 2009 roku punkty pomiarowe zlokalizowano w Jabłonowie , przy ul. Grudziądzkiej , przy drodze wojewódzkiej nr 543 oraz przy ul. Głównej. Badania wykonywane w godzinach nocnych i w czasie dnia. W Raporcie o Stanie Środowiska  podano, iż wartości  długookresowego średniego poziomu dźwięku w punktach monitorowanych w Jabłonowie Pomorskim dla doby wahały się od 69,5dB do 72,7dB , a dla pory nocnej od 62,0 dB do 65,5dB. Na  wskaźniki naruszenia klimatu akustycznego mają wpływ m.in. ciężkie pojazdy , które poruszają się nocą przy ul. Grudziądzkiej .

O wynikach pomiarów dokonywanych w tym roku w Brodnicy dowiemy się z kolejnego Raportu o Stanie Środowiska , który publikowany jest co roku przez Inspekcję Ochrony Środowiska.