27 kwietnia w Bobrowie odbędzie się Zjazd Ochotniczych Strazy Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Bobrowie .