Miłośnicy wędkowania mogą wyruszyć na połów z wędką nad Drwęcę.  Umożliwia to  decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z Bydgoszczy.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, że od 25 marca 2011 można wędkować na obwodzie rybackim nr 5 rzeki Drwęcy - poza odcinkiem tzw. „ wody górskiej” ( wędkowanie zabronione od 15 marca do 15 maja i od 1 października do 31 grudnia – od 200 metrów poniżej jazu młyna w Lubiczu do mostu drogowego w mieście Złotoria wraz z dopływani)oraz obrębami ochronnymi.

Do wędkowania na Drwęcy upoważnia opłata wniesiona na wszystkie wody okręgu ( 285 złotych podstawowa,194 złote ulgowa ) wraz z opłaconą składką członkowską  na bieżący rok.

Decyzja regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z Bydgoszczy zezwala na prowadzenie amatorskiego połowu ryb do dnia 31 grudnia 2011 roku.