Trwają spotkania robocze Zarządu Powiatu z gospodarzami gmin powiatu brodnickiego. Samorządowcy wspólnie oceniają stan dróg i planują terminarz remontów i modernizacji.

Członkowie Zarządu Powiatu na terenie poszczególnych gmin omawiają z włodarzami terenu sprawy drogowe. W wyniku cyklu roboczych spotkań powstanie optymalny harmonogram remontów i modernizacji dróg powiatowych, który uwzględniać będzie możliwości finansowe Powiatu, szanse współpracy w finansowaniu drogowych inwestycji oraz potrzeby, m.in. wynikające ze stanu dróg i natężenia ruchu.

29 marca starostowie, z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych oraz członkami Zarządu Powiatu byli w gminie Bobrowo, 30 marca – w gminie Jabłonowo .
W kolejnych dniach plan spotkań zakłada wyjazdy do gminy Osiek, Brodnica, Górzno, Bartniczka oraz Gminy Brzozie.