15 marca na szóstej sesji rady Powiatu uchwalono podział środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dla powiatu brodnickiego.


Środki z PFRON na  rok 2011  wynoszą 1.056.914 złotych i otrzymano ich mniej  niż w roku ubiegłym o 184.904 złote.

Z budżetu PFRON :

- na  uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych przeznaczono 39.095 złotych

-na dofinansowanie w części lub w całości kosztów tworzenia i działalności WTZ-665.820 złotych

-na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych-20 000 złotych

-dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych-271.999 złotych

-zwrot pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej- 60.000 złotych.

- Środki dla osób niepełnosprawnych są mniejsze niż potrzeby. Zmniejszenie  dofinansowania z PFRON to mniejsze możliwości pomocy osobom, które tę pomoc powinny otrzymać. Zarząd Powiatu przekazał protest w sprawie zmniejszania środków PFRON, m.in. do Ministra Polityki Społecznej, PFRON oraz Pełnomocnika Osób Niepełnosprawnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim – mówi starosta Piotr Boiński.