Na XVII walnym zebraniu członkowie stowarzyszenia wybrali Zarząd Stowarzyszenia III kadencji , omówili działania w programie Life+ „Ochrona walorów przyrodniczych rzeki Drwęcy poprzez ograniczanie presji turystycznej”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele trzynastu samorządów gminnych i powiatowych oraz  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz Województwa Warmińsko- Mazurskiego .

Po udzieleniu absolutorium  Zarządowi  poprzedniej kadencji  uczestnicy walnego zebrania wybrali nowy zarząd stowarzyszenia.

Nowym prezesem Stowarzyszenia został wicestarosta brodnicki Jędrzej Tomella .

Funkcję wiceprezesa powierzono wójtowi gminy Ostróda Gustawowi Markowi  Brzezinowi, skarbnikiem jest  członek Zarządu Powiatu  Przemysław Górski.

Wojciech Dereszowski, wójt gminy Kurzętnik, Wojciech Rakowski, wójt gminy Zbiczno, inspektor wydz. OŚ w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim -  Krzysztof Puwalski,  dyr. Wydz. Urzędu Miasta  w Toruniu  - Szczepan Burak   to członkowie  Zarządu Stowarzyszenia.

W skład  Komisji Rewizyjnej powołano wójta gminy Brodnica Edwarda Łukaszewskiego, wójta gminy Brzozie Mieczysława Jętczaka, przewodniczącego Rady Nowego Miasta Lubawskiego Marcina Deję , wójta gminy Lubawa Benedykta Czarneckiego , wójta gminy Nowe Miasto Lubawskie Tomasza Waruszewskiego.

W czasie spotkania członkowie Stowarzyszenia rozmawiali o udziale w programie „Ochrona walorów przyrodniczych rzeki Drwęcy  w kontekście ich wykorzystania turystycznego” , którego Stowarzyszenia ma być jednym z beneficjentów .

- Najważniejszym celem programu, który chcemy realizować jest zrównoważenie rozwoju turystyki z ochroną przyrody, a w wymiarze długofalowym zapobiegać przypadkowemu zagospodarowywaniu doliny Drwęcy- mówi wicestarosta Jędrzej Tomella, prezes Stowarzyszenia.   

Krzysztof Wolfram-prezes Fundacji Zielone Płuca Polski przedstawił cele, zadania, które w ramach programu  mogą być zrealizowane,  zakładany sposób finansowania oraz harmonogram prac, zmierzających do złożenia wniosku o unijne dofinansowanie przedsięwzięcia .

Szczegóły na temat programu w prezentacji zamieszczonej w zakładce „Ważne sprawy” pod nazwą: „Drwęca- Life+”

( prezentacja dostępna  od 18 marca 2011r.)