Gospodarze powiatu giżyckiego apelują, by wziąć udział w glosowaniu na siedem cudów natury „ New 7 Wonders” i głosować na Mazury.
Mazury wesprzeć można głosując na stronie: www.MazuryCudNatury.org
Apel o głos dla Mazurskich Jezior podpisali: Mirosław Drzażdźewski, Starosta Giżycki i Wacław Strażewicz, Wicestarosta Giżycki.