Stabilizuje się stan wody w Drwęcy. Brak informacji o prognozowanym wzroście stanu wód.

Alarm powodziowy dla terenów województwa zlokalizowanych na obszarze w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Drwęcy został odwołany .

Starosta Brodnicki informuje, że  z dniem 3 marca 2011 roku od godziny 12.00 Wojewoda Kujawsko- Pomorski odwołał  stan alarmu powodziowego dla terenów województwa zlokalizowanych na terenach powożonych w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Drwęcy.
Poziom wody układa się nadal w strefie stanów wysokich i nadal konieczna jest  stała obserwacja sytuacji na rzece.