Konsultanci z oddziału Urzędu Marszałkowskiego w Grudziądzu 10 lutego w siedzibie starostwa Powiatowego w Brodnicy udzielać będą informacji na temat funduszy unijnych.
Najbliższe dyżury specjalistów od środków unijnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brodnicy, przy ul. Kamionka będą: 10 lutego i 24 lutego 2011 roku w godzinach od 12.00 do 14.00.