Starostowie i wicestarostowie powiatu brodnickiego i golubsko-dobrzyńskiego podpisali umowę w sprawie przebudowy drogi, która przebiega przez dwa powiaty.

Starosta Piotr Boiński i wicestarosta Jędrzej Tomella  ze strony Powiatu Brodnickiego oraz starosta Wojciech Kwiatkowski i wicestarosta Jacek Boluk- Sobolewski- gospodarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego podpisali w Starostwie  w Brodnicy umowę o współpracy przy przebudowie dróg powiatowych. Drogi w dwóch powiatach mają być  remontowane jednocześnie i przy zastosowaniu takich samych parametrów technicznych, co przyniesie zwielokrotnienie korzyści  uzyskanych w wyniku inwestycji.

Droga powiatowa Bobrowo- Małki- Pusta Dąbrówka na odcinku Małki- Pusta Dąbrówka jest ważnym ciągiem komunikacyjnym  przebiegającym na terenie dwóch powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. Łączy drogę krajową nr 15 w powiecie brodnickim z drogą powiatową  Wrocki- Pusta Dąbrówka – Radziki Duże  w powiecie golubsko-dobrzyńskim .
Przebudowa tych dróg nie tylko usprawni transport, ale poprawi bezpieczeństwo, przyniesie też korzyści w wymiarze ochrony środowiska.
- Ważne jest także, że  współpraca dwóch powiatów, to szansa na uzyskanie dodatkowego dofinansowania ze środków zewnętrznych .
Na realizacje inwestycji w budżecie Powiatu Brodnickiego zarezerwowano 1 350 tysięcy złotych.