Radni Powiatu  wybrali nowych przedstawicieli powiatu brodnickiego na walne zgromadzenie  Stowarzyszenia Miast Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.

Powiat brodnicki reprezentować będą wicestarosta Jędrzej Tomella i radny, członek Zarządu Powiatu Przemysław Górski .