Wzrastają opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa. Opłaty te naliczane są procentowo od określonej przez rzeczoznawcę majątkowego aktualnej wartości nieruchomości, a że w ostatnich lata wzrasta wartość , rosną także koszty użytkowania. W roku 2010 w powiecie brodnickim uaktualniono wartość stu nieruchomości .

Gospodarowanie  gruntami  Skarbu Państwa to zadanie rządowe realizowane przez starostę  . Działając w imieniu Skarbu Państwa starosta zlecił w 2010 roku wykonanie stu operatów, w których rzeczoznawcy majątkowi uaktualnili wartość znajdujących się w powiecie brodnickim gruntów Skarbu Państwa.
W niektórych przypadkach takie uaktualnienie wykonane było  po kilku latach , nic więc dziwnego, że wartość gruntów zdecydowanie wzrosła .
W konsekwencji konieczne stało się podniesienie opłat za ich wieczyste użytkowanie ( Starosta zobowiązany jest do rządnego gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa, czyli dbania o interesy Państwa i  Powiatu )
W powiecie brodnickim użytkownicy gruntów Skarbu Państwa, których wartość była  uaktualniona , do końca roku otrzymali wymówienia dotychczasowych opłat. Mogli uczestniczyć w każdym etapie postępowania administracyjnego ,  choć z prawa tego korzystano niezwykle rzadko- informuje wicestarosta Jędrzej Tomella .
Nowe stawki za wieczyste użytkowanie , które obowiązują od początku 2011 są czasem wielokrotnie wyższe od poprzednich .
Wysokość tych opłat rocznych  uzależniona jest także od celu oddania w użytkowanie , który został określony w umowie . Dla przykładu , nieruchomości gruntowe, które zostały wykorzystane pod budowę   obiektów sakralnych albo które oddano na cele obronności i bezpieczeństwa państwa , czy na cele charytatywne -obciążane zostają opłatami w wysokości 0,3 % ceny nieruchomości.