Warunki hydrometeorologiczne powodują nagłe topnienie śniegu , co powodować może miejscowe i okresowe  zalewanie dróg. Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych monitorują sytuacje na drogach.

Przydrożne rowy melioracyjne , przepusty zasypane śniegiem w wielu miejscach nie spełniają swojej funkcji i nie pozwalają na systematyczne  odpływanie wody . Wody roztopowe  odpływają  na drogi i czasem  powodują utrudnienia w komunikacji.

Przykładem sytuacja z 15 stycznia :  woda spływająca z pól przelewała się na długości ok. 40 metrów przez drogę wojewódzką nr 560 . Interweniowali Strażacy z PPSP , a potem Wojewódzki Zarząd Dróg. Pracownicy WZD oznaczyli niebezpieczne miejsce  , ciężkim sprzętem  wykonali odpływy i usunęli zagrożenie. 

Na drogach powiatowych woda pojawiła się niedaleko miejscowości Zasady i Dzierzno .

Koło Dzierzna na trasie Osiek - Kretki – Rokitnica nie zadziałał system melioracyjny na polach. Woda stojąca w niszach na polu zaczęła przelewać się   na jezdnię.

- Monitorujemy ten odcinek, oznaczamy go. Podobnie pod obserwacją pozostaje  droga powiatowa na  odcinku Osiek- Wrzeszewo. Poziom Rypienicy podniósł się i na drodze pojawiło się rozlewisko . Trasa  jest przejezdna, ok. 10 cm strumyczek na szerokości 50 metrów  spływa spokojnie po jezdni. Przy jeździe ostrożnej  nie jest to wielkie utrudnienie, ale  takie potencjalnie  niebezpieczne miejsca na drogach powiatowych oznakowaliśmy. Prędkość została tam ograniczona do 30 km- informuje Czesław Głowacki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, który  17 stycznia objeżdżając drogi powiatowe lokalizował  zagrożenia.

Nie budzi niepokoju stan wód w Drwęcy. Poziom wody wynosi 2,31 metra i utrzymuje się w stanie ostrzegawczym – informuje Dariusz Piotrowski , naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie w Brodnicy.