W Starostwie Powiatowym w Brodnicy, ul. Kamionka 18  będą   dyżury zamiejscowe  Konsultanta z Lokalnego Punktu Informacyjnego w Grudziądzu.


Z konsultantem można spotkać się w Brodnicy  w dniach 27.01.2011r., 10.02.2011r. i 24.02.2011r.

Konsultant Punktu Informacyjnego nieodpłatnie udzieli odpowiedzi na wstępne zapytanie dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich, wstępną diagnozę sytuacji, czyli zaklasyfikowanie pomysłu na przedsięwzięcie do typów projektów, które mają szansę na uzyskanie dofinansowania w ramach programów pomocowych, wskazanie ewentualnych źródeł dofinansowania w przypadku, gdy takie istnieją oraz  przedstawienie podstawowego zakresu procedur ubiegania się o wsparcie i  podanie danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się przyznawaniem dofinansowania.