Do 31 sierpnia br. można składać wnioski o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach programu "Aktywny samorząd" - poinformowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy. Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść nawet 10 tys. złotych. Potrzebny jest min. 10-procentowy wkład własny.

- niepelnosprawni1pfron_elektryczny.jpg

Zgodnie z przyjętą uchwałą Zarządu PFRON nr 49/2019 z dnia 17 lipca 2019 r., Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł I Obszar C Zadanie 1 .

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:

ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16. roku życia - z orzeczeniem o niepełnosprawności;
posiadające zatrudnienie lub status osoby uczącej się bądź potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie;
w wieku do lat 18 lub wieku aktywności zawodowej, lub zatrudnione;
posiadające dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego.
Maksymalna kwota powyższego dofinansowania wynosi 10 tysięcy złotych, a minimalny wkład własny - 10 proc. ceny brutto zakupu. Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, tak jak dotychczas, jest przeznaczona dla osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego.

Wnioski należy składać do dnia 31 sierpnia 2019 r., w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy ul. Mickiewicza 1, 87-300 Brodnica pok. nr 1, tel. 56 49 847 69 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Szczegółowe informacje dot. programu oraz druki wniosków wraz z załącznikami są dostępne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy oraz na stronie internetowej www.pcpr-brodnica.bip.net.pl w zakładce pilotażowy program "Aktywny Samorząd" Moduł I.

Tu znajdziesz wnioski

 

pm

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież