W poniedziałek, 20 maja br., w szpitalu w Bydgoszczy zmarł płk dypl. Bogdan Niewitowski, były dowódca 4. Brodnickiego Pułku Chemicznego im. Ignacego Mościckiego oraz zastępca szefa Obrony przed Bronią Masowego Rażenia Wojsk Lądowych. Od lat zmagał się z chorobą nowotworową.

Bogdan Niewitowski urodził się 12 stycznia 1960 roku w Krzeszowicach, w Małopolsce. Był absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Chemicznych w Krakowie, którą ukończył w 1984 roku. W roku 1993 uzyskał dyplom studiów II stopnia na Akademii Obrony Narodowej, uczelni kształcącej wyższe kadry dowódcze Sił Zbrojnych RP. W swojej karierze pełnił szereg stanowisk w jednostkach i instytucjach Wojsk Chemicznych. W latach 2005-2008 był zastępcą szefa Wojsk Chemicznych Dowództwa Wojsk Lądowych. Od 15 lutego 2008 do 20 lipca 2012 roku dowodził 4. Brodnickim Pułkiem Chemicznym im. Ignacego Mościckiego. W latach 2012-2014 był z astępcą szefa Obrony przed Bronią Masowego Rażenia Wojsk Lądowych. Na emeryturę przeszedł 31 stycznia 2015 roku. Od kilku lat płk Bogdan Niewitowski zmagał się z nieuleczalną chorobą nowotworową, która Go pokonała.

Starosta Piotr Boiński, wicestarosta Stanisław Kosakowski oraz przewodniczący Rady Powiatu Roman Pytlasiński łączą się w żałobie z Bliskimi Zmarłego, składając głębokie wyrazy współczucia w imieniu władz Powiatu Brodnickiego.

pm, fot. Archiwum