Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy zaprasza na Forum Ekonomii Społecznej i Targi Pracy, które odbędą się 28 maja w CKZiU przy ul. Mazurskiej 28. Organizatorzy w jednym miejscu zebrali pracodawców i podmioty związane z ekonomią społeczną. Początek godz. 10. Wydarzenie patronatem objęli Starosta Brodnicki i Przewodniczący Sejmiku Województwa Kuj.-Pom.

Brodnickie Forum Ekonomii Społecznej i Targi Pracy to propozycja, która powinna zainteresować wszystkich poszukujących zatrudnienia i chcących poznać ofertę lokalnych firm, a także podmiotów związanych z ekonomią społeczną. Targom będzie towarzyszyć eksperckie forum, stanowiące dobrą okazję do wymiany informacji i doświadczeń. Intencją zorganizowana spotkania specjalistów - teoretyków i praktyków - jest umożliwienie odpowiednio szerokiego spojrzenia na procesy i zjawiska zachodzące w sferze ekonomii społecznej, gdzie prowadzą działalność podmioty, dla których obok celu gospodarczego równorzędne znaczenie ma misja społeczna.

Wśród prelegentów na forum będą m.in. przedstawiciele: Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Brodnickiego Centrum Caritas, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brodnicy.

Szukający zatrudnienia przy targowych stoiskach najlepszych pracodawców w powiecie będą mieli okazję złożenia dokumentów aplikacyjnych. Na forum natomiast zaprezentowane zostaną podmioty ekonomii społecznej "którym się udało".

 


pm, źródło PUP w Brodnicy