Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /domeny/brodnica/templates/jm-hot-news-ef4/html/modules.php:43) in /domeny/brodnica/plugins/system/jch_optimize/platform/cache.php on line 192
Raport o stanie powiatu | Brodnica - nasze miasto

Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie powiatu Raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym Raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

 

Debata nad Raportem o stanie powiatu.


Głos mieszkańców w Debacie nad Raportem o stanie powiatu.

W debacie nad Raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w Debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie powiatu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w Debacie nad raportem o stanie powiatu brodnickiego.

 

Starostwo Powiatowe

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież