Dziewiąty raz w tej kadencji spotkają się na sesji radni Rady Powiatu w Brodnicy. Przewodniczący Roman Pytlasiński wyznaczył termin obrad na czwartek, 25 kwietnia. Posiedzenie odbędzie się w Zakładzie Aktywności Zawodowej przy ul. Kamionka 24 w Brodnicy. Obrady rozpoczną się o godz. 15.30. Porządek przewiduje rozpatrzenie pięciu projektów uchwał. Zaplanowano też sprawozdania, wnioski, oświadczenia i zapytania.

Radni wysłuchają na sesji sprawozdań Starosty Brodnickiego z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz działalności Zarządu Powiatu za okres od ostatniego sprawozdania. Rozpatrzą też projekty uchwał w sprawach: wyrażenia zgody na wynajęcie odpłatnie powierzchni na automaty samosprzedające oraz dystrybutory wody w trybie bezprzetargowym; sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego; sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego; zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019; zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2019-2035. W porządku obrad jest też sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego za rok 2018. Jak zawsze też na koniec zaplanowano wnioski i oświadczenia radnych oraz wolne wnioski i zapytania mieszkańców powiatu.

 PORZĄDEK OBRAD [KLIKNIJ]

 

pm/Starostwo Powiatowe

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież