W dniach 14-15 listopada br. (termin zapasowy 16 listopada br.) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie Renegade-Sarex 18/II. W związku z powyższym na terenie powiatu brodnickiego mogą zostać włączone syreny alarmowe w celu ogłoszenia alarmu oraz jego odwołania.


Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie „Renegade”, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. Podczas trwania ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) będą emitować sygnały zgodnie z trasą przelotu podejrzanego statku.

W trakcie ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk modulowany trwający trzy minuty - oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty -  oznaczający odwołanie alarmu.

Jeśli sygnały zostaną wyemitowane, prosimy potraktować je jako ćwiczebne oraz nie podejmować w związku z nimi żadnych działań.pm/Starostwo Powiatowe