Powiat Brodnicki jako pierwszy w województwie kujawsko-pomorskim rozpoczyna realizację prac geodezyjnych, których rezultatem będzie utworzenie ostatecznej postaci mapy zasadniczej całego terenu powiatu oraz ucyfrowienie posiadanych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.


Prace prowadzone są w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Rozpoczęły się po podpisaniu umowy z wykonawcami - konsorcjum firm Gispro Sp. z o.o ze Szczecina oraz Progis Sp. z o.o z Giżycka. Koszt projektu to 3 558 872 zł, z czego 85-procent stanowi dofinansowanie środkami zewnętrznymi ze wspomnianego funduszu. Zakończenie prac planowane jest na sierpień 2021 roku.

- Realizacja tego projektu zapewni nam zamknięcie dotychczasowego etapu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci analogowej na terenie naszego powiatu - informuje Tomasz Kaźmierczyk, geodeta powiatowy.          

Przemysław Majchrzak/Starostwo Powiatowe