Zarząd Powiatu na posiedzeniu wyjazdowym zapoznał się z wykonaniem planu finansowego placówki za I półrocze 2018r.


Oceniono też postęp prac nad zainstalowaniem zakupionego ze środków powiatu mammografu dla brodnickiej placówki.

Trwają obecnie najtrudniejsze prace, dotyczące przystosowania pomieszczenia, ciągów wentylacyjnych, niezbędnych do zainstalowania  mammografu.

W opinii dyrektora, termin przekazania tak potrzebnej pracowni jest niezagrożony.

Wartość prowadzonej inwestycji  to 745 026,00 zł

Ufam, że w przeciągu miesiąca pierwsze badania staną się faktem. O uruchomieniu pracowni natychmiast poinformujemy mieszkańców powiatu - powiedział Starosta Brodnicki Piotr Boiński.

Starostwo Powiatowe