W sobotę 5 lutego od godziny 9.30 do 15.30 w Sali OSiR w Brodnicy młodzi mistrzowie piłki nożnej rywalizować będą o Puchar Starosty Brodnickiego.

 

„Ochrona walorów przyrodniczych rzeki Drwęcy w kontekście ich wykorzystania turystycznego”– to tytuł roboczy projektu,  który opracowany zostanie z inicjatywy Stowarzyszenia Miast Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.

 

„Świąteczna kartka autostradowa”, którą zaprojektowała dziesięcioletnia Ania Koszela przyniosła radość dziewczynce oraz  jej koleżankom i kolegom. Dzięki Ani wszystkie dzieci z  Domu Dziecka w Brodnicy pojadą na wakacje w Szwajcarii.

Na spotkaniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poszerzonego o przedstawicieli gmin z terenu Powiatu Brodnickiego analizowano  zagrożenie powodziowe oraz stan infrastruktury przeciwpowodziowej w powiecie brodnickim.

Starostowie i wicestarostowie powiatu brodnickiego i golubsko-dobrzyńskiego podpisali umowę w sprawie przebudowy drogi, która przebiega przez dwa powiaty.

W Zespole Szkół Rolniczych odbył się finał konkursu „Przyroda w zimowej szacie”.

O budżecie Powiatu i inwestycjach powiatowych, które realizowane będą w powiecie brodnickim w roku 2011 mówili gospodarze Powiatu w czasie spotkania z dziennikarzami.

Radni Powiatu  wybrali nowych przedstawicieli powiatu brodnickiego na walne zgromadzenie  Stowarzyszenia Miast Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.

Na czwartej sesji RP w Brodnicy radni m.in. uchwalili budżet Powiatu na rok 2011,  przyjęli także  rozkład godzin pracy aptek w powiecie , wybrali  członków doraźnej komisji , która zajmie się opracowaniem projektu herbu, flagi i pieczęci Powiatu Brodnickiego, zatwierdzili roczny plan kontroli komisji rewizyjnej na rok 2011.

W poniedziałek, 24 stycznia starosta Piotr Boiński i dyrektor BDK Waldemar Gęsicki wręczyli nagrody laureatom Powiatowego Przeglądu Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych. Dwa pierwsze miejsca zdobyli aktorzy z Górzna.