29 marca w ZSZ w Brodnicy odbył się finał Powiatowego Konkursu Matematycznego uczniów szkół średnich zawodowych z uroczystym wręczeniem nagród laureatom konkursu. Starosta Brodnicki patronuje zmaganiom uzdolnionych matematyków.

Od dnia 4 kwietnia 2011r. wpłat z tytułu dochodów geodezyjnych można dokonywać w kasie , w budynku przy ul. Zamkowej 13A w Brodnicy, w godzinach od 9.00 do 14.00.

W kwietniu w całej Polsce rozpoczynają pracę komisje, które przeprowadzać będą kwalifikację wojskową kolejnych roczników Polaków . W powiecie brodnickim kwalifikacja wojskowa przeprowadzana będzie od 23 maja do 22 czerwca 2011.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski – Ewa Mes oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki organizują obchody „Światowego Dnia Zdrowia” i zapraszają na koncert uczniów,  nauczycieli i  organizatorów I Regionalnego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu .

Konferencja naukowa i jubileuszowa gala w Operze Nova w Bydgoszczy były podsumowaniem pięciodniowych obchodów 30. Rocznicy  Wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981. W uroczystościach uczestniczyli także gospodarze Powiatu Brodnickiego: Starosta Brodnicki i Przewodniczący Rady Powiatu, którzy gratulowali Ireneuszowi Górze wyróżnienia wręczonego przez senatora Jana Rulewskiego.

15 marca na szóstej sesji rady Powiatu uchwalono podział środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dla powiatu brodnickiego.

W Starostwie Powiatowym w Brodnicy zakończono  audit ISO. Procedura zakończyła się potwierdzeniem  certyfikatów ISO dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego ( PIHZ)

Komitet Organizacyjny 47 Crossu Ostrzeszowskiego zaprasza miłośników biegów przełajowych  do Ostrzeszowa .

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o wznowieniu Programu „PITAGORAS 2007”, adresowany do uczelni i szkół policealnych ,  którego celem jest pomoc osobom niesłyszącym i niedosłyszącym .

Na XVII walnym zebraniu członkowie stowarzyszenia wybrali Zarząd Stowarzyszenia III kadencji , omówili działania w programie Life+ „Ochrona walorów przyrodniczych rzeki Drwęcy poprzez ograniczanie presji turystycznej”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele trzynastu samorządów gminnych i powiatowych oraz  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz Województwa Warmińsko- Mazurskiego .