Zgodnie z zapowiedzią Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy otwiera kolejne obiekty. Dostępne są już skatepark, przystań kajakowa, hala widowiskowo-sportowa oraz sale gimnastyczne.

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W BRODNICY:

 1. Osoby korzystające z boisk, stadionu lekkoatletycznego, skateparku, kortów tenisowych oraz hali widowiskowo-sportowej nie muszą zasłaniać twarzy. Poza wymienionymi wyżej obiektami bezwzględnie należy używać maseczek, również w toalecie. Zamknięte pozostają: siłownia, kręgielnia, zawieszone są zajęcia fitness.
 2. Obowiązuje bezwzględny nakaz zachowania dystansu społecznego (2 m.)
 3. Boiska czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-21.30, w sobotę od 8.00-20.00, wg harmonogramu rezerwacji (boisko dostępne dla użytkowników indywidualnych tylko w godzinach wolnych od zajęć klubowych). W niedziele - od 12:00 do 20:00.

Na boisku mogą przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 22 osoby (+ 4 trenerów). Dopuszcza się podział boiska na dwie części, z zachowaniem strefy buforowej, o szerokości 5 m, przy czym na każdej połowie może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 16 osób (+3 trenerów).

 1. Stadion lekkoatletyczny czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-21:00, w sobotę od 8.00-20.00, wg harmonogramu rezerwacji (dostępny dla użytkowników indywidualnych tylko w godzinach wolnych od zajęć klubowych). W niedziele - od 12:00 do 20:00. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy zgłaszają się u obsługi stadionu. Na stadionie lekkoatletycznym w tym samym czasie może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 1 trener).
 2. Korty tenisowe czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-21:30, w sobotę od 8.00-20.00, wg harmonogramu rezerwacji, a w niedzielę - od 12:00 do 20:00. Na jednym korcie mogą znajdować się maksymalnie 4 osoby (5 z trenerem). Obowiązuje zakaz prowadzenia zajęć grupowych powyżej 4 osób.
 3. Skatepark czynny od poniedziałku do soboty, w godzinach 8:00-20:00, w niedziele - od 12:00 do 20:00. Na skateparku może przebywać w tym samym czasie maksymalnie 14 osób.
 4. Hala widowiskowo-sportowa oraz sale sportowe czynne od poniedziałku do soboty, w godzinach 8:00-22:00, wg harmonogramu rezerwacji, a w niedziele - od 12:00 do 20:00. Na hali widowiskowo-sportowej mogą jednocześnie przebywać maksymalnie 32 osoby (+ 3 trenerów), natomiast na sali sportowej do 300m2 maksymalnie 12 osób (+ 1 trener).
 5. Obowiązuje bezwzględny nakaz dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt. Ręce odkażamy systematycznie.
 6. Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego. Wyjątek stanowią toalety, znajdujące się w holu OSiR.
 7. Skrócone o 15 minut zostają wszystkie rezerwacje, aby umożliwić wymianę graczy na boisku, bez ryzyka mijania się. Następni gracze mogą wejść na boisko dopiero w momencie opuszczenia go przez poprzedników.
 8. Obowiązuje nakaz korzystania z własnego sprzętu, tj. znaczniki, piłki i małe bramki. OSiR w BRODNICY nie wypożycza sprzętu!
 9. Ponieważ szatnie są zamknięte, konieczne jest przyjście na obiekt w stroju sportowym. Jednocześnie przypominamy o konieczności gry w odpowiednim, sportowym obuwiu.
 10. Do dyspozycji uczestników zajęć sportowych jest płyn dezynfekcyjny, dostępny przy wejściach na boisko, stadion lekkoatletyczny, korty tenisowe oraz w budynku OSiR.
 11. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na terenie obiektów OSiR w Brodnicy rodziców zawodników, ze względu na konieczność ograniczenia liczby osób przebywających na jego terenie.
 12. Po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu, aby zapobiec gromadzeniu się większej liczby osób.
 13. Za przestrzeganie wszelkich zaleceń, przez wszystkich uczestników gry odpowiada osoba dokonująca rezerwacji, opiekun lub trener.
 14. Powyższe wytyczne wprowadza się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i nie ma od nich żadnego odstępstwa.

Jeśli macie jakieś pytania przejrzyjcie najpierw informacje na https://www.gov.pl/…/sport/iii-etap---pytania-i-odpowiedzi

źródło: OSiR w Brodnicy