Wota to przedmioty, które często możemy znaleźć w sanktuariach i innych miejscach pielgrzymek. Wiele z nich zobaczymy na Jasnej Górze. Czym są te akcesoria religijne i w jakim celu umieszcza się je w miejscach kultu?

Czym są wota?

Wotum to przedmiot o charakterze symbolicznym ofiarowany w intencji błagalnej albo dziękczynnej. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa „votum” oznaczającego „dar obiecany, życzenie, obietnica”. Symboliczne przedmioty przyjmują różne postacie. Mogą być to kule inwalidzkie, odlewy części ciała, modele pojazdów, różańce, serca i inne kształty. Umieszcza się je na ołtarzach, świętych obrazach, posągach i w miejscach pielgrzymek. Wotum składa się jako podziękowanie za otrzymane łaski, wysłuchaną modlitwę albo prosząc o coś.

Wota dziękczynne i błagalne można zamówić na stronie https://www.holyart.pl. Wśród artykułów wotywnych znajdują się serca, anioły, domy, postacie, części ciała, jak np. oczy, oraz dary błagalne. Można zdecydować się na akcesoria metalowe lub z prawdziwego srebra.

Historia darów wotywnych

Zwyczaj ofiarowywania darów wotywnych rozwijał się równolegle z kultem świętych, ascetów i męczenników pojmowanych jako pośrednicy między Bogiem a człowiekiem. Został przejęty z kultury antycznej. Większość darów wotywnych składano w intencji pomocy w chorobie. Wora były też wyrazem wdzięczności za uzdrowienie. Wraz z rozwojem miejsc pielgrzymkowych dary wotywne stały się nieodzownymi akcesoriami religijnymi w ekwipunku pątników.

Wotum serce – symbolika

Artykuły religijne w formie serca składane jako dary dziękczynne lub błagalne oznaczają dar duchowy. Wyrażają głęboką miłość do Boga i wdzięczność za jego opiekę. Takie wota mogą zdobić litery GR. Pochodzą one od słów „Grazia Ricevuta”, co w języku włoskim oznacza „łaska otrzymana”. Wota w formie płonących serc symbolizują żarliwe uczucie. To także wyraz szczególnej adoracji świętych i wiary w ich wstawiennictwo. W kulturze ludowej serdeczne wota składano w przypadku kłopotów duchowych, smutków i ogólnie pojętych bolączek ducha. Dary wiązały się też z kultem Serca Jezusa i Matki Boskiej.

Wota z odlewami części ciała – znaczenie darów wotywnych

Akcesoria religijne w kształcie dłoni symbolizują przysięgę składaną bóstwu. Są znakiem przymierza i oddania. Mogą być wyrazem złożonej obietnicy. Niekiedy składa się wota w formie dłoni z wyraźnymi deformacjami, ranami czy kalectwem jako dar błagalny w intencji powrotu do zdrowia. Artykuły religijne w kształcie stopy albo nogi mogą wiązać się z prośbą o uzdrowienie, ale też wyobrażać ideę pielgrzymki. Wota z odlewem oczu wiążą się z szeroko pojętymi schorzeniami wzroku i błaganiem o pomoc, z kolei te przedstawiające głowę z bólami i chorobami psychicznymi lub osobistą prośbą zajmującą myśli. Odnosiły się więc do sfery pragnień i marzeń, pozwalając na wejrzenie w głąb.

 Dary wotywne to artykuły religijne stanowiące wyraźny łącznik między wierzeniami starożytnymi, średniowiecznymi i współczesną religijnością. Odnoszą się do szeroko pojętej moralności, uczuć, wewnętrznej duchowości i sfery potrzeb. Ofiarowanie wotum jest sposobem na wzbogacenie modlitwy i nadanie jej fizycznego wyrazu. Dary mogą wiązać się z dziękczynieniem lub błaganiem, wzmacniając więź z sacrum. Znajomość symboliki poszczególnych form wotum pozwala na uczynienie gestu pogłębiającego modlitwę i relację z tym, co boskie.