Zapraszamy do zapoznania się z filmem przygotowanym w ramach programu pilotażowego  Ministerstwa Edukacji. Prezentuje one związki między działaniami podejmowanymi przez samorząd a rozwojem szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Takie filmy powstały w sześciu gmina na 48 biorących udział w projekcie.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=PhdMcybGwM8


Filmy „Samorządowe przykłady dobrych praktyk” prezentują rozwiązania wdrożone w związku z uczestnictwem JST w pilotażu realizowanym w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”. Ich celem jest upowszechnienie i promocja innowacyjnych pomysłów w zakresie lokalnej polityki oświatowej. Filmy podpowiadają, w jaki sposób samorządy mogą wspierać szkoły w rozwoju oraz kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów. Wskazują na korzyści wynikające z podjętych działań oraz zachęcają do skoordynowania działań z zakresu doskonalenia nauczycieli w formie procesowego wspomagania.

UM Brodnica

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież