W poniedziałek, 5 marca rozpoczynają się w powiecie brodnickim kwalifikacje wojskowe. Kolejne roczniki młodych ludzi staną przed komisją kwalifikacyjną-  Powiatową Komisją Lekarską.


W powiecie brodnickim Powiatowa Komisja Lekarska działać będzie w szkole CKZiU, przy ul. Karbowskiej. Kwalifikacje wojskowe przeprowadzane będą  od 5 do 29 marca 2018r.

Kwalifikacja wojskowa obejmie m.in.: mężczyzn urodzonych w 1999 roku, mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także mężczyzn i kobiety urodzonych w latach 1997 i 1998, którzy w latach poprzednich zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B).

Ministerstwo poinformowało, że kwalifikacja wojskowa obejmie ponadto mężczyzn i kobiety urodzonych w latach 1998 i 1999, którzy w latach poprzednich zostali przez powiatowe komisje lekarskie uznani za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B), a termin, na który orzeczona została wobec nich kategoria czasowej niezdolności do służby, upłynie po 28 kwietnia 2018 r.

Jak podało MSWiA, kwalifikacja wojskowa obejmie też kobiety urodzone w latach 1994-1998, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na innych kierunkach - m.in. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo - jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Ponadto, do kwalifikacji mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

Dodatkowo, każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od wójta lub burmistrza wezwanie imienne. W wezwaniu określony zostanie dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy