Burmistrz Brodnicy oraz Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. zapraszają na Seminarium dla Przedsiębiorców, które odbędzie się 26 października 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brodnicy (s. 202).

Podczas seminarium omawiane będą szanse i warunki inwestowania na terenach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Brodnicy oraz możliwości dofinansowania ze środków unijnych.

Przedsiębiorcy chętni do wzięcia udziału w seminarium mogą zgłaszać się do dnia 21 października 2016 r. telefonicznie: 56 4930313 lub 56 4930318.

Udział w Seminarium jest bezpłatny.


Urząd Miejski Brodnica