Niezwykle ważnym aspektem oferty wystawienniczej Muzeum w Brodnicy w październiku z pewnością będzie ekspozycja „Polska biżuteria patriotyczna”.

Opierać się będzie ona na zbiorach pochodzących z trzech instytucji - Muzeum Okregowego w Koninie, Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym oraz Muzeum Wojska Polskiego. Cezura czasowa ekspozycji obejmować będzie okres: od końca XVIII w. do połowy wieku XX. Szczególny nacisk położony zostanie na eksponaty związane z okresem powstania listopadowego, którego ostatni akcent odbył się pod Brodnicą. Różnorodność zaprezentowanych eksponatów (m.in.: medaliki, broszki, krzyżyki, wisiorki czy medaliki) z pewnością dostarczą niezapomnianych przeżyć zarówno estetycznych, duchowych czy też patriotycznych. Organizacja wystawy dofinansowana została ze środków Gminy Miasta Brodnicy. W okresach dla Polski przełomowych chętnie manifestowano uczucia patriotyczne poprzez strój narodowy, pieśni, czy choćby odpowiednio przyozdobione przedmioty. Tych ostatnich była ogromna różnorodność - od kokard "narodowych" poprzez guziki, szarfy, tabakiery, szpile, po pierścienie, brosze i zegarki. Te właśnie drobne przedmioty dekorujące strój, wykonywane tylko czasem ze szlachetnych metali zyskały miano biżuterii patriotycznej. Przyjęło się uważać, że była ona zdobiona głównie motywami żałobnymi - kajdanami, wieńcami, koronami cierniowymi, a nawet trumnami. Jednakże tak działo się jedynie w okresie nasilenia represji - przed i po powstaniach, gdy następowały fale aresztowań i konfiskat. Na pamiątkę poległych, uwięzionych i emigrujących noszono żałobno-patriotyczne ozdoby i stroje. W czasie budzącej się nadziei sięgano po postacie bohaterów narodowych, czy motyw orła. Biżuteria patriotyczna, określana też mianem emblematycznej, a w niektórych wypadkach – żałobnej, to zjawisko unikatowe, jedynie w kilku krajach występujące na szerszą skalę. Obok ziem polskich, biżuteria patriotyczna była spotykana w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Cesarstwie Austrowęgierskim oraz w Niemczech. W czasie rozbiorów biżuteria tego rodzaju pozwalała na wyrażenie sprzeciwu wobec zaborcy, po odzyskaniu niepodległości – ukazanie postaw pro-państwowych. Podczas okupacji była symbolem wiary w odzyskanie niepodległości i oznaką poczucia istnienia Polski Podziemnej, zaś w latach komunizmu, nosząc ją – manifestowano opór wobec poczynań władz.

info. Muzeum w Brodnicy