Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, to narzędzie, które służy społeczeństwu do wskazywania miejsc wymagających interwencji Policji. W naszym województwie służy ona mieszkańcom już prawie od miesiąca. W powiecie brodnickim, mieszkańcy dotychczas wskazali 30 takich punktów,  które uważają za zagrożone.

Już prawie miesiąc działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki której mieszkańcy naszego województwa mogą zgłaszać, które miejsca według nich są zagrożone. Narzędzie to, ma służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. W powiecie brodnickim dotychczas naniesionych na mapie zostało 30 takich miejsc.  Policjanci potwierdzili 7 takich zgłoszeń, 2 są w trakcie weryfikacji. Większość zgłoszeń dotyczyła przekraczania dozwolonej prędkości, parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych i spożywania alkoholu w miejscu publicznym.
„Mapa” jest dostępna na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy, a jej obsługa nie wymaga dużych umiejętności. .

Przypominamy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania interwencji,  które potrzebują natychmiastowej obsługi. W takich przypadkach należy kontaktować się bezpośrednio z dyżurnym policji pod numerami alarmowymi 997 i 112.

KPP Brodnica