30 listopada 2015 r. Lokalna Grupa Działania zaprasza na kolejne spotkanie dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla miasta Brodnicy. Konsultacje społeczne odbędą się w KLUBIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ, ul. Sikorskiego 62 o godz. 16.30.

Na spotkanie zapraszamy mieszkańców miasta Brodnicy oraz reprezentantów sektora społecznego, gospodarczego i publicznego.

Celem spotkania będzie wskazanie przez mieszkańców miasta problemów społecznych funkcjonujących w naszym otoczeniu oraz wspólne znalezienie pomysłów na ich rozwiązanie.

Zadaniem Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy jest opracowanie, wspólnie z mieszkańcami miasta Brodnica, Lokalnej Strategii Rozwoju, która ma wyznaczyć kierunki działań na najbliższe kilka lat (do 2020 roku). Zadaniem LGD będzie poprawa jakości życia mieszkańców poprzez: pobudzenie więzi społecznych, usług wzajemnościowych, działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym itp. LGD korzystać będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, by realizować użytecznie społeczne przedsięwzięcia, przygotowane przez mieszkańców i ich organizacje.

Źródło: Nadesłane