„ Aktywnym być - zdrowo żyć” – pod takim tytułem młodzież z Hufca Pracy w Brodnicy realizuje projekt w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Jego głównym celem jest integracja, przełamywanie barier, przeciwdziałanie bierności osób zamieszkujących tereny wiejskie, zwiększenie aktywności pań z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Zbiczno – w tym dbanie o zdrowie i wygląd. Dodatkowym celem jest kształtowanie pozytywnych postaw wśród naszych uczestników oraz wzrost ich motywacji do twórczego działania i myślenia. W ramach projektu przewidziano działania : warsztaty z kosmetyczką – promienna w każdym wieku, wizyta w gospodarstwie ekologicznym, warsztaty kulinarne – zdrowo i regionalnie, zajęcia dotyczące zdrowego odżywiania – jak być fit w każdym wieku , oraz jako zakończenie programu wyjazd do uzdrowiska w Ciechocinku .
Za nami już spotkanie organizacyjne z przedstawicielkami KGW mówi Iwona Meller z Hufca Pracy w Brodnicy oraz zajęcia z kosmetyczką. Kolejne zajęcia odbyły się w dniu 11 maja br. w gospodarstwie ekologicznym BioBabalscy w Pokrzydowie. Uczestnicy zapoznali się z zasadami produkcji zdrowej żywności, która określana także mianem żywności ekologicznej, naturalnej lub organicznej. Jest żywnością pozyskiwaną z produktów roślinnych lub zwierzęcych, która wytwarzana jest metodami ekologicznymi mającymi na celu poprawę jakości i zdrowotności produktów rolnych i żywnościowych oraz zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez niestosowanie nawozów mineralnych i pestycydów zanieczyszczających glebę, wody gruntowe i powierzchniowe oraz wywierających szkodliwy wpływ na organizmy żywe. Wizyta w gospodarstwie była cenną lekcją i ciekawym doświadczeniem motywującym do zmiany nawyków żywieniowych.
Uczestnicy otrzymali produkty ekologiczne, które zostały wykorzystane w kolejnych zajęciach w dniu 18 maja br. W trakcie kolejnych zajęć uczestnicy przygotowywali pyszne ekologiczne przekąski, sałatki i dania z produktów min. zakupionych w gospodarstwie ekologicznym. Uczestniczki wyniosły z zajęć wiedzę jak przygotowywać potrawy z produktów zdrowych i ekologicznych, które są zarazem regionalne. Zajęcia zakończyły się wspólną degustacją przygotowanych pyszności.