Związkowe flagi na budynkach i brak zajęć - tak w poniedziałek, w pierwszym dniu strajku w oświacie organizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych, wyglądają szkoły i przedszkola w Brodnicy.

Poniżej przedstawiamy sytuację strajkową w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy w dniu 8 kwietnia 2019 r. o godz. 8:00:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

1. Przedszkole nr 6 - strajkuje 100% nauczycieli tj.10 nauczycieli – dzieci w przedszkolu: 0

2. Szkoła Podstawowa nr 1 – na 27 nauczycieli strajkuje 23 - dzieci w świetlicy: 0

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

1. Przedszkole nr 8 - strajkuje 5 nauczycieli na 7 zatrudnionych - dzieci w przedszkolu: 0

2. Szkoła Podstawowa nr 2 – na 44 nauczycieli strajkuje 39 nauczycieli - dzieci w świetlicy: 0 – po 8:00 przyszło 3 dzieci

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

1. Przedszkole im. M. Konopnickiej - strajkuje 100% nauczycieli - dzieci w przedszkolu: 0

2. Szkoła Podstawowa nr 4 – strajkuje 100% - dzieci w świetlicy: 0

Zespół Szkół nr 1

Na 57 nauczycieli strajkuje 44 – w świetlicy przebywa 1 dziecko

Szkoła Podstawowa nr 3

Na 25 nauczycieli strajkuje 21 - w świetlicy szkolnej przebywa 18 dzieci.

 

Źródło: UM Brodnica